Nytt postgironummer

Knepp har numera ett nytt postgironummer. För inbetalningar skall detta nummer (12 96 73-0) nu användas, tex vid inbetalning av medlemsavgifter och använt papper.

Leave a Reply