Välkomna nya medlemmar!

Knepp välkomnar alla till en ny termin på Teknis och drar igång hösten med ett antal introduktionskurstillfällen till mörkrummet. Intresserade kan anmäla sig via Knepps hemsida.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.