Årsmöte den 29 november kl 17:30 i Q21

Nu är det snart tid för Knepps årsmöte! Tid och plats är torsdagen den 29 november kl 17:30 i Q21, Q-huset på campus Valhallavägen.

Årsmötet är till för alla medlemmar och studenter som intresserade i fotoföreningen på KTH. Årsmötet ger fotointresseade en chans att mötas, lära känna varandra och planera aktiviteter och påverka så att vi kommer få ett spännande år framför oss.

Val till styrelsen kommer att ske, så börja fundera på om och hur du skulle vilja bli mer aktiv inom Knepp! Vet du redan nu att du vill kandidera till någon post? Skicka då ett mail till Emma i valberedningen på emmafrid@kth.se.

Jag har bifogar ett förslag på föredragslistan. Motioner kan mailas till mig senast en vecka innan mötet.

OSA gärna på Facebook eller via mail så vi vet hur mycket fika vi ska införskaffa!

Du behöver inte vara betalande medlem för att få komma! Fika kommer att serveras! Välkommen!

Ps. Glöm ej att skicka in bilder med temat svartvitt innan veckas slut för att bidra till vår fotovägg på Fotomässan! 40 kr i självkostnadspris. Vill du behålla bilden efteråt så får du självklart det!

[english]

Welcome to Knepp’s annual meeting on Thursday, November 29th at 17:30 in Q21, the Q-building on campus Valhallavägen.

This meeting is for all members and all students interested in the photo club here at KTH. The annual meeting gives students interested in photography the chance to meet, get to know each other and make sure the next year will be an exiting year. Board members for the coming year are to be elected. So start to think about if and how you would like to take an active part in Knepp. It’s not required do be a paying member to attend! I’ve attached the proposed agenda.

Please let us know if you coming on Facebook or by email so we know how much fika to get!

You don’t need to be a paying member to attend, fika will be served! See you there!

Ps. Don’t forget to send in your pictures latest by Sunday if you want to contribute to our photo wall at Fotomässan! 40 SEK, and you get to keep the picture if you want!”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.