Knepp.se uppdaterat till CMS

Nu är knepp.se ändrat till en WordPress-site, något som förhoppningsvis kommer göra den lite mer levande 😉 Enjoy! Som alltid är det bara att maila vid förslag, frågor eller medlemsansökningar!

Leave a Reply