Branding

Knepps grafiska identitet

Grafisk profilering och formgivning

File Format Pdf-48x48
(Hanna Pettersson, hannapet@kth.se. 2012-11-25)

Färger

C0 M53 Y100 K0
RGB 242, 140, 0
HEX #f28c00
C91 M7 Y0 K8
RGB 0, 151, 212
HEX #0097d4
C0 M0 Y0 K87
RGB 68, 68, 68
HEX #444444

Typografi

Rubriker & Brödtext

Georgia. Regular, Bold och kursiv
CSS “font-family:’Georgia,’Times New Roman’,Times,serif;”

Informationstexter,underrubriker &bild-bylines

Gill Sans. Regular, Bold, kursiv, caps och light.
CSS font-family:’Gill Sans’,’Trebuchet MS’,Helvetica,Arial,sans-serif;”

Logotype

knepp_logotype_black

knepp_logotype_blue

knepp_logotype_gray

knepp_logotype_orange

Logotyp EPS (ZIP)

Watermark

Inställningar och bild för att vattenmärka bilder med Knepps logotyp och url för bilder som laddas upp på Facebook och liknande ställen. Vattenmärken bör ej användas på bilder som skrivs ut, utan där bör i stället fotograf och Knepp anges på bildtext intill fotografiet.

watermarksettings for lightroom knepp_logotype_watermarklogo