Knepps hemsidor under förändring

Just nu pågår omfattande arbeten med Knepps hemsidor. Stora delar är redan färdiga, till exempel bokningssystemen för kurser och mörkrumstider. Har du problem med att använda systemet så kontakta oss (knepp@e.kth.se).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.