Nytt postgironummer

Knepp har numera ett nytt postgironummer. För inbetalningar skall detta nummer (12 96 73-0) nu användas, tex vid inbetalning av medlemsavgifter och använt papper.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.