Årsmöte!

Nu är det dags igen för årsmöte. Preliminärt datum är torsdagen den 30:e September.

Årsmötet är det viktigaste mötet för Knepp, där vi beslutar vad som skall hända under kommande år och utser en styrelse som leder arbetet i föreningen. Det är därför viktigt att DU som medlem närvarar. Kanske är du intresserad av att delta i styrelsearbetet? Närmare information och ytterligare kallelse kommer vid senare tillfälle.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.