Årsmöte!

Nu är det dags igen för årsmöte. Datum är måndagen den 22:a Oktober kl 17.00.

Årsmötet är det viktigaste mötet för Knepp, där vi beslutar vad som skall hända under kommande år och utser en styrelse som leder arbetet i föreningen. Det är därför viktigt att DU som medlem närvarar. Kanske är du intresserad av att delta i styrelsearbetet? Anmäl dig genom att maila till knepp@e.kth.se så får du en smörgås och vi vet hur många som kommer! Plats är utanför mörkrummet.

[english]

Yearly meeting for Knepp monday October 22 at 5 pm!! Place is outside the darkroom. Please come to our annual meeting where we decide what should happen with the club the next year. Send an email to knepp@e.kth.se so we know how many are coming and you get a sandwhich!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.