Årsmöte!

Välkomna till Knepps årsmöte tisdagen den 27 oktober kl 17:15. Mötet kommer att vara i sal Q22 (samma våning som Knepps mörkrum) i Q-huset på KTH campus!

Mötet är till för alla medlemmar och studenter som intresserade i fotoföreningen här på KTH. Årsmötet ger fotointresseade en chans att mötas, lära känna varandra och planera aktiviteter så att vi kommer få ett spännande år framför oss. Du behöver inte vara betalande medlem för att få komma!

Val till styrelsen kommer att ske. Så börja fundera på om och hur du skulle vilja bli mer aktiv inom Knepp.

Vänligen meddela om du kommer så att vi kan förbereda något att äta.

[english]

Welcome to Knepp’s annual meeting, Tuesday October 27 at 17:15. It will take place in room Q22 (same floor as Knepp’s darkroom) in the Q-building at KTH campus!

This meeting is for all members and all students interested in the photo club here at KTH. The annual meeting gives students interested in photography the chance to meet, get to know each other and make sure the next year will be an exiting year. It’s not required do be a paying member to attend!

Board members for the coming year are to be elected. So start to think about if and how you would like to take an active part in Knepp.

Please notify us about your attendance so that we can prepare something to eat.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.