Earth Hour-planer

Nu på lördag är det Earth Hour. Mellan kl 20:30 och 21:30 kommer förhoppningsvis många lampor att släckas ned. Läs mer om själva eventet på http://wwf.se/earthhour/ och Wikipedia.

Tanken är att vi i Knepp ska göra något roligt av det hela och dokumentera händelsen. Vi möts kl 19:00 vid Slussen (t-baneuppgången mot torget) och börjar med att äta middag tillsammans någonstans i närheten.

Efter det kan vi splittras upp i mindre grupper och gå och fotografera det som vill föreviga. Förslagsvis kan man ta en bild innan eller efter Earth Hour när lampor är tända och en under när det är nedsläckt. Stativ rekommenderas om ni har! Efteråt kan vi samlas upp och prata och hitta på något kul!

Lite inspiration från förra året http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/earth_hour_2009.html.

WWF, Canon och Kamera & Bild anordnar en fototävling som vi sedan om vi vill kan skicka in fotografier till http://www.kamerabild.se/Gestalta-Earth-Hour-och-vinn-fina-priser-1.336345.html

Skicka ett mail om du vill följa med så jag vet hur många vi blir! Vi ses!

[english]

This Saturday it’s time for Earth Hour. Many lights will hopefully be switch off between 20:30 and 21:30. Read more about the event at http://wwf.se/earthhour/ and Wikipedia.

The idea is that Knepp will do something fun and document the event. We’ll meet at 19:00 at Slussen (the subway station aganst the square) and go eat dinner together somewhere near.

After we can split up into smaller groups and go and take photography of the places we want. One idea is to take a picture before or after Earth Hour, when the lights are switched on and one during when the lights are switched off. Tripod is recommended if you have! Afterwards, we gather up and talk and do something fun!

Some inspiration from last year http://www.boston.com/bigpicture/2009/03/earth_hour_2009.html.

WWF, Canon and Kamera & Foto is hosting a photo competition which those how want to can join http://www.kamerabild.se/Gestalta-Earth-Hour-och-vinn-fina-priser-1.336345.html

Please, send a mail if you want attend I know how many we will be! See you!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.