Knepp på Fotomässan den 26-28 november!

Även i år får Knepp chansen att ställa ut på Fotomässan den 26-28 november! Vill du bidra med en bild till KNEPPs utställning på fotomässan?

Temat för våra foton är RESOR. Välj ut någon av dina favoritbilder med detta tema och maila bilden (i högupplöst JPG-format, ange även ditt namn samt bildens titel) till min adress emma_frid@hotmail.com. Bilderna kommer förmodligen att skrivas ut i storleken 30×45 cm med vit ram, och vi kommer beställa bilderna från Crimson.se. Skicka gärna in bilder så fort som möjligt, så att vi hinner beställa utskrifter i tid!

Det kommer att bli ett självkostnadpris på ca 40 kronor per bild. Vi har fått tillgång till en fem meter vägg på Fotomässan, och vi beräknar således att få plats med 20 bilder, varav max två bilder per person. OBSERVERA att man inte behöver vara betalande KNEPP-medlem för att få delta i utställningen, alla är välkomna att skicka in sina bilder!

/Emma Frid, KNEPP

[english]

Knepp will have an exhibition on Fotomässan!

Do you want to contribute to our exhibition? The theme of this year is JOURNEYS/TRAVELLING. Send one or two of your favorite pictures (hi-res JPEG) to: emma_frid@hotmail.com. Please also write the title of your photo and your name in the e-mail. The plan is to order copies (size 30×40 cm with a white border) from Crimson.se. Please send me your picture(s) as soon as possible, in order for us to order the printings in time!

There will be a self cost price of 40 kr for the printed picture. We will have room for 20 pictures on the exhibition (maximum two pictures per person). Please note that you DO NOT have to be a full paying member of KNEPP to be able to participate! You are all very welcome to send me your pictures!

/Emma Frid, KNEPP

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.