Mörkrummet under renovering

Från och med idag är Knepps mörkrum i Q-huset under renovering. Tanken är ett en vägg ska rivas och att rummet samtidigt ska piffas till. Rummet väldigt stökigt som det ser ut nu och går inte att använda för tillfället. Mer info kommer angående när rummet går att använda igen!

[english]

Knepp’s darkroom in the Q-building is now under renovation. The plan is to remove one of the walls and in the same time do some renovation. The room very messy right now and can not be used for the moment. More info will come when the room can be used again!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.