Årsmöte den 23 november!

Nu är det snart dags för Knepps årsmöte! Tid och plats är onsdagen den 23 november kl 17:30 i Q21, Q-huset på campus Valhallavägen.

Mötet är till för alla medlemmar och studenter som intresserade i fotoföreningen här på KTH. Årsmötet ger fotointresseade en chans att mötas, lära känna varandra och planera aktiviteter så att vi kommer få ett spännande år framför oss. Val till styrelsen kommer att ske, så börja fundera på om och hur du skulle vilja bli mer aktiv inom Knepp! Förslag på ny grafisk profil kommer också att presenteras.

Du behöver inte vara betalande medlem för att få komma! Fika kommer att serveras! Välkommen!

[english]

Welcome to Knepp’s annual meeting on Wednesday November 23rd at 17:30 in Q21, the Q-building on campus Valhallavägen.

This meeting is for all members and all students interested in the photo club here at KTH. The annual meeting gives students interested in photography the chance to meet, get to know each other and make sure the next year will be an exiting year. Board members for the coming year are to be elected. So start to think about if and how you would like to take an active part in Knepp. It’s not required do be a paying member to attend!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.