Guidad tur på Fotografiska! + fotopromenad och introkurs

Hoppas sommaren har varit toppen och att många snygga fotografier har tagits! Nu drar äntligen aktiviteterna igång med fotoföreningen Knepp igen!

Nu på torsdag, den 20 september, har vi bokat en guidad tur på Fotografiska. Turen kommer att vara på engelska och ges av personal på museet. Från beskrivningen vi fått: You will be guided through Christer Strömholm and Sally Mann and it will take approximately 45 minutes. Knepp står för kostnaden för guiden, men man behöver betala sitt eget inträde. Kom ihåg att ta med ditt student-ID eftersom det ger rabbaterat inträdespris (80 kr)! Vi möts vid Slussen (utanför t-banan, Ryssgården) kl 18:00 och går i samlad trupp till Fotografiska! Den guidade turen börjar kl 18:30. Attenta på Facebook eller skicka ett mail så att vi vet hur många som kommer!

På dagen på lördag, den 22 september, blir det fotopromenad i Hammarby Sjöstad. Tid och rutt är ännu ej bestämd, men skriv in det i kalendern redan nu om du vill följa med! Mer info senare i veckan!

För er som vill använda föreningens mörkrum så går det en introkurs nu på onsdag! Kl 17:30 utanför mörkrummet i Q-huset. Anmälan via hemsidan (eller möjligen via mail)!

Vi undrar om det finns intresse för en föreläsning om fotografins grunden? Är du och tillräckligt många andra intresserade så kör Max Zomborszki en favorit i repris! Gör intresseanmälan via följande länk! http://bit.ly/QgUQJa

[english]

Hope summer has been great and that you taken many awesome photos! It’s finally time for more photo related Knepp events again!

We booked a guided tour on Fotografiska this Thursday, September 20th. The tour will be in English and provided by the staff at the museum. From the description: “You will be guided through Strömholm and Sally Mann, and it will take Approximately 45 minutes!” Knepp pays for the guide, but you need to pay your own entry fee. Remember to bring your student ID because it gives you a reduced entrance fee (80 SEK)! We meet up at Slussen (on the square outside the subway, Ryssgården) at 18:00, and walk together to Fotografiska! The guided tour starts at 18:30. Attend on our Facebook event or send us an email so we know how many who’s coming!

Daytime on Saturday, September 22, there will be heading for a photo walk in Hammarby Sjöstad. Exact time and route is not yet decited, but make a note in your calendar if you want to join! More info later this week!

For those of you who want to use the association’s darkroom, there’s an intro course now on Wednesday! At 17:30 outside the darkroom in the Q-building. Registrer through the website (or via email)!

We also wonder if there’s any interest for a lecture on Photography Basics? Are you and enough others are interested, then Max Zomborszki will gladly hold a lecture! Follow this link if interested: http://bit.ly/QgUQJa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.