Photography with invisible radiation (11/2)

Kom och delta på en gästföreläsning av professor Kjell Carlsson måndagen den 11 februari kl 17:30. Han är kursansvarig för kursen Teknisk Fotografi som ges på KTH. Temat är “Photography with invisible radiation”. Knepp bjuder på fika! Attenda gärna på vårt Facebook-event.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.